Hoppa till innehåll

Vad innebär en hälsokontroll?

Table of Contents

Det finns flera olika hälsokontroller som kan genomföras efter eget beslut. Det behövs alltså inte något läkarintyg för genomföra dessa. Skillnaden är kontrollerna är gratis (eller vanlig sjukvårdsavgift) om en läkare avgör att dessa ska göras. I annat fall får man betala själv. De allra minsta och enklaste hälsokontrollerna kan genomföras på hälsobutiker men innefattar då främst blodtryck och kontroller som inte behöver någon specifik analys. Bland de mest avancerade kontrollerna finns bodyscan. Det innebär en screening av kroppen vilket därmed kräver betydligt mer avancerade maskiner. I Stockholm och andra storstäder är det inte svårt att hitta privata kliniker som erbjuder denna kontroll. Önskar man få denna hälsokontroll kan därmed ett besök i en lite större stad behöva ske.

För en klassisk hälsokontroll i Stockholm finns bland andra denna vårdenhet.

Vad upptäcks vid bodyscan?

Det som skiljer bodyscan mot en klassisk hälsokontroll är just scanningen som därmed visar saker man inte upptäcker med blodprover och andra prover. Ett exempel är att scanning sker av hjärnan och att man därmed kan se en påbörjad tumör. I en intervju till Nyheter24 berättar även en anställd på en klinik i Stockholm att de kan upptäcka svagheter i olika ådror. Det kan vara kärlväggarna eller till och med stora kroppspulsådern. Problem som man oftast inte känner av men som vid större problem kan skapa stora komplikationer. Det som därmed kan hittas är förstadier till plack vilka sedan kan lossa och skapa stroke.

Vanligare i andra länder

En vanlig och klassisk hälsokontroll kan ske i de flesta städer. Det är även något som vuxit kraftigt i utbud i Sverige. Bodyscan är däremot fortfarande mindre vanligt. I USA, Tyskland och Asien är det betydligt vanligare vilket gör att man även kan hitta dessa undersökningar på fler ställen än bara i de största städerna. En orsak kan vara att det allmänna sjukförsäkringssystemet inte är likt hur det är uppbyggt i Sverige. Därmed finns en fördel att kontrollera förstadier till olika sjukdomar i tid.

Falsk trygghet – Eller tidig kunskap?

Är en hälsokontroll en falsk trygghet? Det menar i alla fall skeptiker. De som har symtom bör söka upp en hälsocentral där en läkare avgör vilka undersökningar som behöver genomföras varpå behandling sätts in utifrån detta. Samtidigt kan man se det från andra sidan. Kan det vara ett sätt att upptäcka sjukdomar på ett mycket tidigt stadium för att därigenom kunna sätta in bromsmedicin eller andra behandlingar? I Stockholm har man sett att 80-talister kommer och vill göra kroppsscreening. Detta utifrån den extremt starka hälsotrenden som finns inom den åldersgruppen. Det är däremot inte något som rekommenderas då det främst vänder sig mot personer över 40 år.

Linnéa Berggren
Senaste inläggen av Linnéa Berggren (se alla)
Publicerat iFriskvård