hälsa

Allt du behöver veta om testosteron

De flesta har någon slags uppfattning av vad testosteron är och hur det påverkar vår kropp, men desto färre är medvetna om vilka effekterna är av att lida brist på, eller ha ett överskott av, hormonet. Faktum är att testosteron påverkar kroppen betydligt mer än de få år en pojke befinner sig i puberteten.

Vad är testosteron?

Testosteron är ett av kroppens tre vanligaste könshormon (tillsammans med östrogen och progesteron), som framför allt hittas hos män, och har därför fått en halvt missvisande benämning, nämligen det manliga könshormonet. Testosteron finns nämligen inte bara i den manliga kroppen, utan även hos kvinnor, om än i mindre mängd.

Hormonet bildas i binjurarna och i testiklarna (och i äggstockarna hos kvinnor). När man kommer in i puberteten sker en ökning i produktionen av testosteron, och påverkar kroppen på många olika sätt. Det märks bland annat genom att musklerna och kroppen i helhet växer, kroppsbehåringen ökar, och axlarna blir bredare. Också rösten förändras och får en mörkare ton i och med att stämbandsmusklerna och struphuvudet växer.

Testosteron påverkar dessutom produktionen av spermier, samt sexualdrift och lust till sex, men också många andra av kroppens mest vitala funktioner påverkas av könshormonet. Exempel på sådant är blodets syresättning, kroppens uthållighet och fysiska prestationsförmåga, samt hur fettet på kroppen fördelas.

Symptom på testosteronbrist

Alla människor har alltså mer eller mindre testosteron i kroppen, vilket både är viktigt och helt naturligt. Däremot finns det vissa värden som man bör vara inom för att må så bra som möjligt; kroppen ska varken ha för mycket eller för lite testosteron.

Brist på testosteron är emellertid inte helt ovanligt bland vuxna män, då nivåerna av hormonet minskar i 40-årsåldern. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära någon skada eller påverka kroppen mycket negativt.

Symptomen som kan uppstå vid låga nivåer av testosteron är bland annat benskörhet, nedstämdhet och trötthet, men många som har brist på testosteron vet inte om att det är just testosteronbrist de lider av, eftersom okunskapen i ämnet är tämligen stor.

Att man påverkas på många olika sätt vid testosteronbrist beror på att testosteron är just ett könshormon, och därför har en effekt på övriga hormoner i kroppen. Detta beror på att testosteron är en del i det endokrina systemet, vilket kontrollerar hypotalamus och de organ som styr metabolismen i kroppen.

För låga nivåer av testosteron kan bero på ett flertal faktorer, så som brist på sömn, stress eller sjukdom. De exakta orsakerna är man dock inte helt säkra på vilka de är.

Orsaker till testosteronbrist

Det finns ett flertal olika orsaker till varför testosteronnivåerna minskar, utöver att det sker som en naturlig process i och med att man blir äldre.

Den första av de tre vanliga huvudgrupperna är så kallad primär hypogonadism. Detta innebär att testikelsystemet är skadat och därför inte kan producera rätt mängd testosteron. Detta kan vara, eller bero på, en medfödd sjukdom, ofta Klinefelters syndrom.

Sekundär hypogonadism, den andra kategorin, beror på att hypotalamus och hypofysen har fått nedsatt funktionsförmåga, vilket leder till att testiklarna inte kan stimuleras i tillräckligt hög grad. Detta kan bland annat orsakas av olika läkemedelsbehandlingar, som exempelvis strålbehandling av hypofysen eller hypotalamus.

Den tredje orsaken till för låga nivåer av testosteron kallas övrig hypogonadism, och är den vanligast förekommande orsaken till brist på testosteron. Denna brukar ses som en blandning mellan de två första kategorierna.

Testosteronöverskott

En normal nivå av testosteron brukar ligga på 400-2 000 ng/dl, det vill säga nanogram per deciliter. Hos kvinnor är motsvarande siffra 26-244 ng/dl.

Går nivån av testosteron över dessa siffror kan det leda till negativa effekter, däribland större risk för prostatacancer, samt för aggressivt uppförande. Det kan dessutom leda till för tidigt håravfall, mer akne och skörare skelett.

Hos kvinnor kan föra höga halter av testosteron ge mer manliga drag, där skäggväxt och mustasch är vanliga konsekvenser, liksom förändrad personlighet och akne.

För att ta reda på om vilken mängd testosteron du har, om du kanske upplevt ovanstående symptom eller förändringar, kan du göra testosterontester. Dessa är vanligtvis blodprov, men salivprov är också ett alternativ. Hur du går tillväga beror på om du vill göra det på en provtagningsplats eller hemifrån.

Behandlingar

Om du har brist på testosteron finns det hjälp att få. Genom att återställa testosteronet till en normal nivå har forskning visat att den fysiska och psykiska hälsan har förbättrats. De positiva effekterna har bland annat varit mindre trötthet, bättre sexualdrift och i allmänhet bättre välbefinnande.

Förutom att ta läkemedel finns det andra alternativ, som är mer naturliga. Ett sådant är viktminskning. Eftersom övervikt är en orsak till för låga nivåer av testosteron kan alltså minskad vikt leda till att testosteronnivåerna ökar igen.

På kortare sikt kan mer motion och aktivitet i vardagen ge högre halter av testosteron. Dock ger olika typer av träning olika bra resultat. Högintensiv träning i form av intervaller eller tyngdlyftning med tunga vikter har visat sig ge bäst resultat när det kommer till naturlig testosteronökning.

Ytterligare ett alternativ kan vara att lägga till extra zink till sin kost, eftersom brist på zink kan orsaka låga nivåer av testosteron.

Mårten Bengtsson
Senaste inläggen av Mårten Bengtsson (se alla)